Svet-Stranek.cz
Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu
Ing.Bc. Petr Michna, služby ve vodním hospodářství

Vyřídím náležitosti potřebné ke stavbě studny:Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu

Vyřídím náležitosti potřebné ke stavbě studny

- Zajistím vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě nové studny.
- Zajistím vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace pro legalizaci již existující
stavby studny.
- Zajistím vyřízení stavebního povolení pro stavbu studny.
návštěvníků stránky
celkem15 737