Svet-Stranek.cz
Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu
Ing.Bc. Petr Michna, služby ve vodním hospodářství

Vodohospodářské služby:Služby ve vodním hospodářství a v ochraně zemědělského půdního fondu

Vodohospodářské služby

Ing.Bc. Petr Michna
Vítejte na mých stránkách.

Prakticky celý život pracuji ve státní správě na úseku ochrany životního prostředí, zejména na vodoprávním úřadě a na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.

Více než 30 let praxe a zkušeností ve státní správě mi nyní dává možnost nabídnout využití mých znalostí v těchto oborech obcím i podnikatelské fréře a občanům při ochraně vod před závadnými látkami, při řešení protipovodňové ochrany i při administraci žádostí o souhlasy s nezbytným vynětím ze zemědělského půdního fondu.
Tyto služby poskytuji jen na území mimo správní obvod ORP Zlín, zejména v okrese Hodonín a v Jihomoravském kraji, ale i v celém zbytku republiky.


Nabízím:
- vypracování havarijních plánů pro nakládání s vodám závadnými látkami podle vodního zákona,
- vypracování návrhů povodňových plánů, zejména povodňových plánů jednotlivých nemovitostí a staveb podle vodního zákona,
- vyhotovení a přípravu podkladů k žádostem o souhlas s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, včetně pedologického průzkumu,
- pomoc při přípravě staveb studní.Ing.Bc. Petr Michna
Na Chmelnici 1077/59
69604 Svatobořice-Mistřín
IČ: 02541688
tel.: 730936507
e-mail: petrmichn@seznam.cz
návštěvníků stránky
celkem15 737